Woman holding credit card

Κατασκευή Eshop για επιχειρήσεις λιανικής, με 100% επιδότηση ΕΣΠΑ!*

Woman browsing an e-shop

Κατασκευή Eshop για επιχειρήσεις λιανικής, με 100% επιδότηση ΕΣΠΑ!*

Products

Κατασκευή Eshop για επιχειρήσεις λιανικής, με 100% επιδότηση ΕΣΠΑ!*

Κατασκευή Eshop - η αρχή του ψηφιακού μετασχηματισμού της Επιχείρησης σας!

Κατασκευή Eshop με 100% επιδότηση ΕΣΠΑ και μέγιστο ποσό επιχορήγησης τα €5.000, για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες Ελληνικές επιχειρήσεις του Λιανικού εμπορίου!

Η ψηφιακή επιτάχυνση του καταστήματός σου βρίσκεται μόνο ένα κλικ μακριά!

 1. Ξεκινήστε μια διαδικτυακή επιχείρηση

  Δημιουργήστε ένα άρτιο ηλεκτρονικό κατάστημα [Eshop], είτε έχετε μια καινούρια ιδέα είτε αναζητάτε ένα νέο τρόπο για να κερδίσετε χρήματα.

 2. Μετασχηματίστε ψηφιακά την επιχείρηση σας

  Μετατρέψτε το φυσικό κατάστημα λιανικής που διαθέτετε σε διαδικτυακό και συνεχίστε να εξυπηρετείτε τους πελάτες σας αδιάλειπτα, χωρίς να χάνετε ούτε λεπτό την επαφή σας με το αγοραστικό κοινό.

Σας προσφέρουμε:

 • Διαρκή υποστήριξη και εξέλιξη της ψηφιακής σας εικόνας.
 • Αναβάθμιση της επιχείρησής σας
 • Σύγχρονα & καινοτόμα μέσα και ψηφιακά εργαλεία

Με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από τις 22 Φεβρουαρίου 2021 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τη δράση «e-λιανικό» και αφορά Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

Επιδότηση 100%

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις, για να μπορέσουν να συμμετέχουν στη δράση «e-λιανικό» θα πρέπει:

 1. Να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού) είτε ως ΚΥΡΙΑ δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΣΟΔΑ.
 2. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019.
  Η προϋπόθεση αυτή θα αποτελεί και το ΜΟΝΑΔΙΚΟ κριτήριο αξιολόγησης για το πρόγραμμα.
  Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Εξοπλισμός πληροφορικής (μόνο για νέα e-shop) ως το 30% του προϋπολογισμού της πρότασης, όπως:

  • Εξυπηρετητής/διακομιστής (server), με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κ.λπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Η μορφή Infrastructure as a Service (IAAS) για ένα έτος αποτελεί, επίσης, επιλογή.
  • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός: εξοπλισμός δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κ.λπ.
  • Η/Υ (Desktop / Laptop).
 2. Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού ως το 100% του προϋπολογισμού της πρότασης όπως:

  • Υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), σε 2 γλώσσες, περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version το οποίο θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελιοληψίας (καλάθι αγορών), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).
  • Προμήθεια, για ένα έτος, λογισμικού με τη μορφή Software as a Service (SaaS), εφόσον είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του e-shop.
  • · Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης.

* Η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης.

Δικαιολογητικά Υποβολής Για Την Δράση «e-Λιανικό»

 1. Δελτία ταυτότητας - ΑΦΜ εταίρων
 2. Στοιχεία Μητρώου - Νομικού Προσώπου της επιχείρησης, μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr, με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης*.
 3. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης, μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr, με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης*.
 4. Πρόσφατη Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης, μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr, με τα αναλυτικά στοιχεία του υποκαταστήματος*.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ με στοιχεία της κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης 2019
 6. Πίνακας Επιχορηγήσεων De minimis με τις επιχορηγήσεις της τελευταίας 3ετίας (2021, 2020, 2019)
 7. Ε3 για το φορολογικό έτος 2019
 8. Έντυπο Φ2 του 4ου τριμήνου του 2020 με εμφανή τον αριθμό δήλωσης ή την τελευταία τροποποιητική δήλωση, εφόσον έχει υποβληθεί τέτοια
 9. Έντυπο Φ2 του 4ου τριμήνου του 2019 με εμφανή τον αριθμό δήλωσης ή την τελευταία τροποποιητική δήλωση, εφόσον έχει υποβληθεί τέτοια
 10. Στην περίπτωση υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος, εκτύπωση οθόνης (print screen) του ηλεκτρονικού καταστήματος με εμφανή τη διεύθυνση URL αυτού
 11. ΕΜΕ 2019. Για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα και της Υπεύθυνης Δήλωσης ΜΜΕ απαιτείται υπολογισμός ΕΜΕ (Ετήσιων Μονάδων Εργασίας). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εκτύπωση ΕΜΕ ανά έτος από το πρόγραμμα μισθοδοσίας απαιτούνται:
  • Α. Πίνακες προσωπικού - Ε4 (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων αυτών - Ετήσιοι, Πίνακας Προσλήψεων έτους, Συμπληρωματικοί ωραρίων, Τροποποιητικοί αποδοχών) για το έτος 2019
  • Β. Συγκεντρωτική Κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε για το έτος 2019

* Η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης.

Το Ψηφιακό Ταξίδι σου Ξεκινάει Εδώ

* Υποχρεωτικά Πεδία

Phone Email
Back To Top Button